+31 (0)182 640 690

Online specialist met advies op maat

0 item(s)

Lease

Een couverteermachine leasen
Lease uw vouwmachineMocht de investering u niet uitkomen, dan bieden wij in samenwerking met GRENKE u de mogelijkheid een couverteermachine te leasen. We praten dan over een driepartijen overeenkomst.

Het voordeel is dat u al vanaf 15 maanden kunt leasen! Aan het eind van de
overeenkomst geldt dat u het eigendom kan verwerven tegen een klein percentage.
Leasing biedt als financieringsinstrument een aantal bijzondere voordelen:

• Bescherming van uw liquiditeitspositie
• Optimale besteding van uw werkkapitaal
• Behoud van kredietfaciliteiten bij uw huisbankier
• Eenvoudige budgettering van toekomstige kosten
• Mogelijkheid tot aanschaf van kapitaalgoederen naar gelang van de behoefte,
  niet op basis van beschikbaarheid van financiële reserves

Bescherming van liquiditeit
Tijdens de gehele leaseperiode worden iedere maand dezelfde bedragen betaald. Dit betekent dat u als gebruiker uw betalingen kunt spreiden over de verwachte levensduur van de apparatuur. Over- en onderliquiditeit kunnen op deze manier worden vermeden. Zo komt uw liquiditeitspositie niet in gevaar.

Behoud van kredietfaciliteiten
Leasecontracten hebben geen invloed op de kredietwaardigheid van ondernemingen. De kredietfaciliteiten waarover u beschikt bij uw huisbankier blijven dan ook onaangetast.

Eenvoudige procedure
Accepteert u als klant het leasevoorstel, dan wordt online een contract opgemaakt dat u per e-mail krijgt toegestuurd. Zodra het contract weer ontvangen is, voert GRENKE een kredietwaardigheidstest uit. Na goedkeuring betaalt GRENKE ons, en u GRENKE een vast bedrag per maand. Simpeler kan het niet! Leaseaanvragen die worden ingediend door de vakhandel worden binnen 20 minuten door GRENKE behandeld en afgerond. Voor de vakhandel hebben wij speciale software ontwikkeld (GLWEB) die brede ondersteuning biedt bij de afhandeling van leasetransacties. Zo kunt u de resultaten van uw leaseactiviteiten optimaliseren.

Directe betaling
GRENKEFINANCE verplicht zich ertoe, na ontvangst van alle vereiste documenten, over te gaan tot betaling van alle facturen die de vakhandelaar haar uit hoofde van het contract doet toekomen.

Online leasing
Sinds 1998 biedt GRENKELEASING online diensten op leasinggebied aan via haar dochter WEBLEASE LEASING GmbH, de eerste volledig virtuele leaseonderneming in Europa. Vakhandelaren vinden hier kosteloze oplossingen op het gebied van online leasing voor hun websites.